Образование онлайн – възможности и перспективи


Павлова, Илиана (2010) Образование онлайн – възможности и перспективи Сб. Теория и практика на съвременото чуждоезиково обучение. Велико Търново: ИВИС, 2010, с. 159 – 165. ISBN 978-954-8387-87-3


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14283
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/