Авторско свидетелство, Русия - 731453 от 28.10.1977(колектив)


Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 731453 от 28.10.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 16


 
  
 
 
  1428
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/