Гедройч и Херлинг-Груджински. Благородно приятелство, рицарска раздяла


Григорова, Маргрета (2016) Гедройч и Херлинг-Груджински. Благородно приятелство, рицарска раздяла Литературен вестник, 2016, бр. 35, 26.10-1.11.2016, с. 6-7. ISSN 0861-0029


 Статията представя отношенията между Густав Херлинг-Груджински и Йежи Гедройч в контекста на създаването и развитието на емиигрантското издателство "Култура"
  Статия
 Густав Херлинг-Груджински, Йежи Гедройч, емигрантско издателство "Култура"


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14277
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/