Авторско свидетелство, Русия - 699538 от 15.08.1977 (колектив)


Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 699538 от 15.08.1977 (колектив) Бюллетень изобретений 1979, 43.


 
  
 
 
  1427
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/