Tvorivé písanie vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka


Звалена, Елеонора (2013) Tvorivé písanie vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka Kapitoly z didaktiky slovenského jazyka a literatúry. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS. Monografia štúdií.Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov


 
  Студия
 творческо писане, техники за творческо писане, cловашки език като чужд
 Издадено
  14265
 Елеонора Звалена

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/