O náboženskom žánri


Звалена, Елеонора (2012) O náboženskom žánri In: Epištoly o jazyku a jazykovede. In Zborník štúdií z vedeckého seminára venovaný doc. PhDr. F. Ruščákovi, CSc., pri príležitosti životného jubilea. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov


 
  Студия
 жанр, религиозна жанр
 
  14264
 Елеонора Звалена

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/