História, súčasnosť a perspektívy Evanjelickej knižnice v Levoči


Звалена, Елеонора (2012) História, súčasnosť a perspektívy Evanjelickej knižnice v Levoči In: Čitatel a knižnice v ére digitalizácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Prešove. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov


 
  Статия
 Евангелска библиотека, четец, четене, регистър
 Издадено
  14263
 Елеонора Звалена

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/