Možnosti zážitkového vyučovania na hodinách literárnej výchovy


Звалена, Елеонора (2012) Možnosti zážitkového vyučovania na hodinách literárnej výchovy In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc


 
  Статия
 литературно образование, опит
 Издадено
  14262
 Елеонора Звалена

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/