Виртуална класна стая


Николова, Марияна (2000) Виртуална класна стая Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170), ISBN 954-524-244-2


 
  Доклад
 Communication and information world, virtual reality


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14256
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/