Функции и систематизация на задачите в обучението по информационни технологии


Николова, Марияна (2008) Функции и систематизация на задачите в обучението по информационни технологии Научно-приложна конференция 105 години от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2008, (282-289).


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14249
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/