Създаване на умения за работа в екип и развитие на творческото мислене при създаване на проекти в училище


Николова, Марияна (2011) Създаване на умения за работа в екип и развитие на творческото мислене при създаване на проекти в училище IV национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2011, (239-248).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14247
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/