Проектите като образователна технология в обучението по информационни технологии


Николова, Марияна (2013) Проектите като образователна технология в обучението по информационни технологии Юбилейна научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, 50 г. ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, 2013.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14246
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/