Специфика на задачите по информационни технологии в училище, създаващи проблемни ситуации


Николова, Марияна (2013) Специфика на задачите по информационни технологии в училище, създаващи проблемни ситуации Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” В.Търново, 2013.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14245
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/