Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school


Николова, Марияна (2001) Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-4).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14244
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/