Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes


Николова, Марияна (2008) Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160).


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Education
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14240
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/