Problem-based learning approach in Information Technology


Николова, Марияна (2012) Problem-based learning approach in Information Technology Proceedings, Ruse Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012, (59-65), ISSN 1311-3321


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14237
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/