Characteristics and Forms of the Electronic Assessment of the Knowledge


Николова, Марияна (2012) Characteristics and Forms of the Electronic Assessment of the Knowledge Proceedings, Volume 51, book 6.1, Mathematics, Informatics and Physics, Ruse, 2012


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14236
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/