Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT


Николова, Марияна (2006) Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122).


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Education
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14231
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/