Чарлс Валанси и Георги С. Раковски: за „филологическите утопии“ на българи и ирландци. -В: "Езици и култури в диалог." Съст. Мадлен Данова и Симеон Хинковски. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2010, сс. 457-464. ISBN 978-954-07-3075-2. (No 601 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ)


Костова, Людмила (2010) Чарлс Валанси и Георги С. Раковски: за „филологическите утопии“ на българи и ирландци. -В: "Езици и култури в диалог." Съст. Мадлен Данова и Симеон Хинковски. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2010, сс. 457-464. ISBN 978-954-07-3075-2. (No 601 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) София: УИ „Св. Климент Охридски“


 
  Статия
 филология, национализъм, българи, ирландци, Чарлс Валанси, Г. С. Раковски
 Издадено
  14217
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/