Collaborative learning through multimedia interaction


Николова, Марияна (2008) Collaborative learning through multimedia interaction Communication & Cognition, Vol. 41, Nr.1 & 2, 2008, (3 – 12).


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14215
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/