The essence and the structure of the online questionnaires in the education


Николова, Марияна (2010) The essence and the structure of the online questionnaires in the education International Journal on Information Technologies & Security, № 4, 2010 (57-62).


 
  Статия
 
 Издадено
  14214
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/