Увод в Информатиката и компютърните науки


Николова, Марияна (2011) Увод в Информатиката и компютърните науки Издателство Фабер, В.Търново, 2011 г., ISBN 978-954-400-433-0.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14208
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/