Ръководство за провеждане на педагогическата практика по информатика и информационни технологии


Николова, Марияна (2011) Ръководство за провеждане на педагогическата практика по информатика и информационни технологии Издателство Абагар, В.Търново 2011 г., ISBN 978-954-427-928-3.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14207
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/