Електронен курс по информатика и информационни технологии за средното училище


Николова, Марияна (2012) Електронен курс по информатика и информационни технологии за средното училище CD, София, 2012 г., ISBN 978-954-92864-3-4.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14206
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/