Зa най-известните сонети, написани на английски език, и за техните български преводи. - „Литературен вестник“, 2016, . 22 (1.06 – 7. 06. 2016), сс. 4-5, ISSN:1310-9561


Костова, Людмила (2016) Зa най-известните сонети, написани на английски език, и за техните български преводи. - „Литературен вестник“, 2016, . 22 (1.06 – 7. 06. 2016), сс. 4-5, ISSN:1310-9561 „Литературен вестник“, бр. 22


 
  Статия
 сонети, У. Шекспир, превод
 Издадено
  14202
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/