3D technologies as electronic educational resource


Николова, Марияна (2015) 3D technologies as electronic educational resource Международна юбилейна конференция 25 години ФМИ, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2015.


  In this article an analysis of 3D technologies seen as electronic educational resource has been made. Specific characteristics and applications of 3D models for simulation and visualization technologies for stereoscopic visualization have been discussed. The requirements for technical support when using 3D technologies has been systematized.
  Статия
 electronic educational resources, 3D technology, simulation, stereoscopic visualization


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Education
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14198
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/