Едно семейство след така наречения “възродителен процес" - В: Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно. С., 2000, 214-234.ISBN: 9789545201486


Карамихова, Маргарита (2000) Едно семейство след така наречения “възродителен процес" - В: Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно. С., 2000, 214-234.ISBN: 9789545201486 София


 Изследване на влиянието на асимилационните политики върху всекидневието на хора от малцинствена група.
  Статия
 малцинство, асимилационна политика.
 Издадено
  14194
 Маргарита Карамихова

1. Ivanova, D. Memories of Everyday Life during Socialism in the Town of Rousse, Bulgaria. American Research Center in Sofia Series, Sofia, 2014, ISBN 978-954-92571-4-4, COBISS.BG-ID: 1280876772, цит. на с. 56

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/