Брак с девството или девство в брака. - В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. С.,80-110.; ISBN: 954-596-009-4


Карамихова, Маргарита (1994) Брак с девството или девство в брака. - В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. С.,80-110.; ISBN: 954-596-009-4


 Изследване на брачността в българските земи 15-19 в.
  Студия
 брак, брачност, семейство, развод, целибат
 Издадено
  14182
 Маргарита Карамихова

4. JOANNA MLECZKO. TRADYCYJNY BUŁGARSKI OBRZĘD WESELNY. STUDIUM ETNOLINGWISTYCZNE. KATOWICE: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, 2018 (PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, NO 3661), ISSN 0208-6336; ISBN 978-83-226-3196-6 (WERSJA DRUKOWANA); ISBN 978-83-226-3197-3 (WERSJA ELEKTRONICZNA)

3. Тончева, В. Традиционна обредности и музика от Голо Бърдо – сватба и сюнет от с. Големо Острени – В: Българите от Голо Бърдо, Албания. Език, обредност, музика, част 2, 2011, ДАБЧ, Военно издателство, 9-64, ISBN 978-954-90130-6-1, COBISS.BG-ID: 1238544612, цит. на с. 26-27

2. Узенёва, Е.С. БОЛГАРСКАЯ СВАДЬБА: ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Москва, 2010, ISBN 978-5-91674-085-1, COBISS.BG-ID:1246373860

1. Георгиев, Г. ДАРЕНИЕ «ПОВОЙНИКА» В БОЛГАРСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ - В: Этнографическое обозрение. 2003. № 4., 52-66. ISSN 0869-5415; COBISS.BG-ID: 1118452196

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/