Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема).


Карамихова, Маргарита (2003) Насилието в ромското семейство (културални измерения на проблема). Ромската жена и домашното насилие. Ф “Утре”. С.


 Изследване на домашното насилие в различни ромски махали в България.
  Студия
 роми, изследване на жени, насилие, култура, малцинства
 Издадено
  14180
 Маргарита Карамихова

1. VARIOUS ASPECTS OF THE MEN AND WOMEN’S SOCIAL ROLES IN THE GYPSY FAMILY ACQUIRED AT AN EARLY AGE Ivanova E.I., Krastev V. Балканистичен форум. 2016. Т. 1. № 1-2. С. 285-290.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/