Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения


Гълъбов, Мирослав (2014) Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения изд.Фабер, ISBN 978-619-00-0130-0, 2014.


 В монографията ”Съвременни технологии за обработка и визуалиция на 3D изображения“ се разглеждат технологиите за създаване и визуализация на стереоскопични и авто-стереоскопични изображения и видео, за разработване на интерактивни приложения, базиращи се на стереоскопично и авто-стереоскопично изобразяване и пресъздаващи тримерни компютърно моделирани светове, конвертиране към 3D и 3D игри. Виртуалната реалност е компютърно възпроизведена симулация на триизмерна среда, в която потребителя има възможност да си взимодейства със съдържанието на моделираната сцена. Основната идея е той да бъде неразделна част от средата и да има въздействие върху нея по същия начин както в реалния свят. Интегрирането на реалния свят с виртуалния ни предлага най-добрите решения за качествено възприемане и на нови знания. Книгата ще бъде полезна за студентите от магистърските програми “Информатика. Компютърна мултимедия”, “Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието” и “Компютърни науки. Приложни компютърни науки” на факултет “Математика и информатика” на ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”,докторанти и специалисти работещи в областта на 3D технологиите.
  Монография
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14176
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/