Рендиране базирано на дълбочината на изображенията за многоизгледни стереоскопични дисплеи


Гълъбов, Мирослав (2014) Рендиране базирано на дълбочината на изображенията за многоизгледни стереоскопични дисплеи Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.57-63, ISBN 978-619-208-011-2


 Рендирането базирано на дълбочината на изображенията (DIBR) е полезно за многоизгледните автостереоскопични системи, защото то може да създаде поредица от нови изображения от различни гледни точки на камерата, на основата на единен двуизмерен образ и съответната му дълбочинна карта. В тази статия ще изледваме ролята на границите на обектите в дълбочините карти за DIBR. С помощта на стандартен субективен метод, се оценява дълбочината и качеството на стереоскопични изображения, в които виждането за дясното око е рендирано с използване на пълни дълбочинни карти или частични карти на дълбочина, съдържащи пълна информация за дълбочините; както и частични дълбочинни карти, съдържащи бинарна информация за дълбочината на границите и ръбовете на обекти.
  Доклад
 рендиране базирано на дълбочината на изображенията, обработка на многоизгледни изображения, многоизгледни стереоскопични дисплеи, дълбочинни карти


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14172
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/