Oбработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване,


Гълъбов, Мирослав (2014) Oбработката и трансфера на образи, като обект в електронното здравеопазване, Международная научная Интернет-конференция, г.Белово, Россия, 18-19 декабря 2014,pp.102-105, ISBN 978-619-208-011-2


 Високото ниво на развитие на съвременните комуникации и трансфера на данни позволява създаване и поддържане на Е-здравеопазване почти във всяка точка на света. Заснемането на медицински екстернални обекти, тяхната обработка, класификация, препращане и съхранение, ползвайки мобилни устройства, са възможни днес, което подпомага за повишаване качеството на живот, осведомеността и сигурността на потребителите на услуги.
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14171
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/