Countering the Threat of Racial Decline: The Case of Bram Stoker’s The Lady of the Shroud, Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет“, сс. 348-358. Секция Филологически факултет. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014. 348-358. ISBN 978-954-524-975-4 ISBN 1-4438-6211-8; ISBN 978-1-4438-6211-0 (No 2256 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ)


Костова, Людмила (2014) Countering the Threat of Racial Decline: The Case of Bram Stoker’s The Lady of the Shroud, Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски университет“, сс. 348-358. Секция Филологически факултет. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014. 348-358. ISBN 978-954-524-975-4 ISBN 1-4438-6211-8; ISBN 978-1-4438-6211-0 (No 2256 в Н А Ц И О Н А Л Е Н Р Е Ф Е Р Е Н Т Е Н С П И С Ъ К НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ) Велико Търново: УИ. „Св. св. Кирил и Методий“


 
  Статия
 Balkans, race, Eastern Europe, nationalism, Bram Stoker
 Издадено
  14163
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/