Авторско свидетелство, Република България - 24764 от 28.08.1976(колектив)


Тодоров, Георги (1976) Авторско свидетелство, Република България - 24764 от 28.08.1976(колектив)


 
  
 
 
  1416
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/