Оловни печати от „Кастра Рубра“ край с. Изворово (Хасковска област), открити през 2014 г.


Кънев, Николай (2016) Оловни печати от „Кастра Рубра“ край с. Изворово (Хасковска област), открити през 2014 г. Сборник „Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология”, т. II: „Проф. д-р Борис Борисов – ученици и приятели“. Studia in honorem professoris Borisi Borisov. В. Търново, 2016, ISBN 978-619-205-041-2, с. 845-850.


 
  Статия
 моливдовул, Изворово, сфрагистика


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  14154
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Nikolov, G. – Byzantinische Zeitschrift. Band 111/2 (2018), Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 471, Nr. 1990.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/