Алексий Слав – претендентът на латинския император Анри дьо Ено за българския царски престол или отново за деспотската титла на Алексий Слав.


Кънев, Николай (2016) Алексий Слав – претендентът на латинския император Анри дьо Ено за българския царски престол или отново за деспотската титла на Алексий Слав. Сборник „Великите Асеневци“, В. Търново, 2016 г., ISBN 978-619-168-175-4, с. 84-99.


 
  Студия
 деспот, цар, България, Латинска империя, Алексий Слав, Анри дьо Ено, Борил, претендент,


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  14153
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Nikolov, G. – Byzantinische Zeitschrift, 110/4 (2017), Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1184, Nr. 6020.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/