Актуални въпроси на касационното производство. Тълкувателно решение 1/2001 г. на ОСГК ВКС


Стамболиев, Огнян (2001) Актуални въпроси на касационното производство. Тълкувателно решение 1/2001 г. на ОСГК ВКС С, УИ Св. Кл. Охридски, 80 с.


 
  Книга
 
 Издадено
  14141
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/