Актуални въпроси на въззивното производство. Тълкувателно решение № 1/2000 г. на ОСГК ВКС


Стамболиев, Огнян (2001) Актуални въпроси на въззивното производство. Тълкувателно решение № 1/2000 г. на ОСГК ВКС С., УИ Св. Кл. Охридски


 
  Книга
 
 Издадено
  14140
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/