Авторско свидетелство, Република България - 36764 от 21.10.1983 (колектив)


Тодоров, Георги (1983) Авторско свидетелство, Република България - 36764 от 21.10.1983 (колектив)


 
  
 
 
  1414
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/