Доказването в исковото съдопроизводство


Стамболиев, Огнян (1999) Доказването в исковото съдопроизводство Варна, ВСУ Черноризец Храбър


 
  Монография
 
 Издадено
  14139
 Огнян Стамболиев

1. Бончовски, П. Свободно движение на решения (Република България и Европейския съюз). С.: Институт за държавата и правото към БАН, 2016.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/