Обективно съединяване на искове в гражданския процес


Стамболиев, Огнян (1999) Обективно съединяване на искове в гражданския процес УИ Св. Климент Охридски


 
  Монография
 
 Издадено
  14138
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/