Предмет на иска – предмета на делото – предмет на съдебното решение


Стамболиев, Огнян (1999) Предмет на иска – предмета на делото – предмет на съдебното решение Правна мисъл, № 2


 
  Статия
 
 Издадено
  14133
 Огнян Стамболиев

1. Бончовски, П. Свободно движение на решения (Република България и Европейския съюз). С.: Институт за държавата и правото към БАН, 2016.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/