Процесът е защита. Или история на едно измислено дело


Стамболиев, Огнян (1994) Процесът е защита. Или история на едно измислено дело С.: УИ „Климент Охридски“, 120 с.


 
  Книга
 
 Издадено
  14131
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/