Участници в исковото съдопроизводство


Стамболиев, Огнян (1989) Участници в исковото съдопроизводство С., УИ Климент Охридски, 164 с.


 
  Монография
 
 Издадено
  14130
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/