Авторско свидетелство, Русия - 579653 от 12.11.1975 (колектив)


Тодоров, Георги (1977) Авторско свидетелство, Русия - 579653 от 12.11.1975 (колектив) Бюллетень изобретений , 41.


 
  
 
 
  1413
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/