Прокурорът в исковия граждански процес


Стамболиев, Огнян (1983) Прокурорът в исковия граждански процес С.: Наука и изкуство, 128 с.


 
  Монография
 
 Издадено
  14129
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/