Забраната за reformacio in peuis и обжалването на съдебните решения


Стамболиев, Огнян (1986) Забраната за reformacio in peuis и обжалването на съдебните решения Правна мисъл, № 4


 
  Статия
 
 Издадено
  14127
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/