„Началото на политическите контакти и установяване на дипломатически отношения между Република Корея и Република България”


Канг, Хван Джонг (2013) „Началото на политическите контакти и установяване на дипломатически отношения между Република Корея и Република България” Национална научна конференция с международно участие „Страните от Източна, Южна и Югозападна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”, СУ „Св. Климент Охридски”, ФКИФ, ЦИЕК, 28-29 ноември 2013


 Двустранните отношения между Република България и Република Корея възникнаха от взаимния интерс в областта на икономиката преди да бяха установени дипломатическите им отношения. Икономическите интереси са водещи за развитието на двустранните отношения.
  Доклад
 Началото на политическите контакти, установяване на дипломатически отношения между Република Корея и Република България
 Издадено
  14122
 Хван Джонг Канг

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/