Mutural relationship between The Republic of Korea and The Republic of Bulgaria in the Field of Tourism and in the Social and the Humanitarian Field


Канг, Хван Джонг (2014) Mutural relationship between The Republic of Korea and The Republic of Bulgaria in the Field of Tourism and in the Social and the Humanitarian Field International conference on Korean studies „Outlining the Korean society” Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Center for Korean Studies, November 28th, 2014


 Двустранните отношения между Република България и Република Корея са динамични откакто бяха установени двустранните дипломатически отношения през март 1990г. Очакват се да се развият отношенията им най-вече в областта на културата и туризма.
  Доклад
 Отношенията между Република България и Република Корея
 Издадено
  14120
 Хван Джонг Канг

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/