„Zum Melusine-Motiv bei Clemens Brentano (am Beispiel des Rheinmärchens)“.Немски ронамтизъм: пътеводни проекти. Библиотека „Германистични студии“. Изд. ПИК, Велико Търново, 2011. S. 169-181. ISBN: 978-954-736-222-2.


Иванова, Милена (2011) „Zum Melusine-Motiv bei Clemens Brentano (am Beispiel des Rheinmärchens)“.Немски ронамтизъм: пътеводни проекти. Библиотека „Германистични студии“. Изд. ПИК, Велико Търново, 2011. S. 169-181. ISBN: 978-954-736-222-2. ПИК, Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  14117
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/